A projekt címe: Foglalkoztatás bővítés az Eventgo Kft.-nél
A projektazonosító száma: GINOP-5.3.12-19-2020-00386
Támogatási összeg: 20 226 906 Ft
Támogatás intenzitása: 70 %

A projekt leírása:

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium „Foglalkoztatásbővítés ösztönzése” c. felhívása alapján, az EVENTGO Korlátolt Felelősségű Társaság pályázatot nyújtott be. GINOP-5.3.12-19-2020-00386 azonosítószámú támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült. Az Európai Szociális Alapból finanszírozott vissza nem térítendő támogatás összege 20 226 906 Ft. A projekt fő célja a foglalkoztatott létszám növelése a vállalkozásnál. A projekt keretében 3 fő nem megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása valósul meg tanácsadó munkakörben a projekt időszaka és a továbbfoglalkoztatás ideje alatt.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2022.10.01.

A projekt ismertetése

A már meglévő profilba jól illeszkedik a területfejlesztési, városfejlesztési, ingatlanfejlesztési és stratégiai tanácsadás, mint új szolgáltatás beindítása, hisz a cég hasonló ügyfélkört szolgál ki, a feladatok kiegészítik egymást, egyfajta szerves egységet képezve az ügyfelek minél komplexebb kiszolgálása érdekében.

A feladatok ellátáshoz szükséges összetett és több helyszínre koncentráló munkaszervezet kialakításához terveztünk felvenni 3 fő állandó munkatársat.

A végzett feladataink humán erősítése érdekében az új dolgozóinkat, a 3 főt, tanácsadó munkakörben, napi 8 órás foglalkoztatás keretében alkalmazzuk. A tervezett munkaerő bővítést az előírásoknak megfelelően valósítottuk meg. A 3 fő 2020.10.01-től állt munkába. A munkatársak azóta folyamatosan dolgoznak.

A foglalkoztatáshoz tervezett, az új munkahelyek létesítése érdekében szükséges, valamint a megfelelő munkakörülmények kialakításához elengedhetetlen eszközök beszerzése a tervezett szerint megtörtént.

A pályázat célja egy olyan webportál kialakítása, amelynek segítségével a lehető legnagyobb közönséghez élő digitális közvetítést vagy felvett műsorokat lehet eljuttatni a legmodernebb technológiai elemek felhasználásának segítségével. A fejlesztés újdonságtartalmát az a technológiai elképzelés adta, hogy az adott tartalmat számos elektronikus felületű eszközön egyazon időben elérhetővé tegyék.

A saját fejlesztésű szoftver segítségével Web TV létrehozására volt lehetőség, amely Smart készülékeken, okostelefonokon és Interneten is megtekinthető, sávszélességtől függetlenül. A fejlesztés interaktív, így azonnali adásvezérlésre is lehetőséget biztosít.

A projekt záró rendezvényén Dr. Szörényi Judit, a vállalkozás ügyvezetője kiemelte, hogy a fejlesztés által a vállalkozás szerepet vállal a térség jövedelemtermelő képességében és a cég jelenléte hozzá kíván járulni a térség gazdaságának dinamizálásához.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A digitális kép megjelenése forradalmasította a filmkészítést, nagyszerű távlatokat nyitott a filmgyártásban és az otthoni felhasználás­ban egyaránt.>

A Televízió és műsorszóró társaságok által használt analóg módon rögzített digitális fel-vételek/adások elavultak.

Továbbgondolva a lehetőségeket létre-hoztunk egy élő digitális tv adást. Megvalósító web tv. egy nagy kapacitású tároló rendszerrel mely az élő adások anyagának tárolására, rendszerezésére, azonnali visszakeresésére alkalmas.

Az élő digitális tv adásban rejlő széleskörű marketing-lehetőségek:

A technika fejlődésével egyre elavultabbá válik a televíziós műsorok készítésénél használt analóg technológia és nem állja a gyorsuló piaci versenyt az analóg módon rögzített digitális felvétel sem. Az általunk kínált lehetőségek új lépcsőfokot jelentenek a fejlődésben, gyorsaságban, minőségben egyaránt. Megfelelő modulok használatával lehetőség nyílik a tisztán digitális felvételrögzítésre, vágásra, adásvezérlésre

A tévétársaságok kiélezett versenyhelyzetében jelentős előnynövelő tényező, pl. olyan híradó készítése, melynek felvételei a digitális adattovábbításnak köszönhetően órákkal korábban kerülhetnek sugárzásra, archív felvételei pedig mindig a lehető legjobban igazodnak az aktuális hírhez. Ezek a gyorsasági és minőségi szempontok rendkívüli piaci előnyhöz juttathatják a televíziót, nem is szólva a tisztán digitális adásrögzítés és adássugárzás nyújtotta képminőség javulásról.

Ezen megoldások alapja  a saját fejlesztésű szoftver, Linux szerverprogram, saját kidol-gozású konfigurációs beállítás, design, munka-állomások, távmunka. A fejlesztés érdekében az ingyenes VLC projektet alkalmaztuk amely „egy ingyenes és nyílt forráskódú keret-platform multimédia lejátszó és kerete, amely lejátssza a legtöbb multimédiás fájlt, valamint DVD, Audio CD, VCD, és a különböző streaming protokollokat”. Az Európai Unióban jelenleg hatályos szerzői és szomszédos jogi szabályozás ugyan megtiltja egy alkalmazás lemásolását, ám e mellett lehetővé teszi, hogy az olyan nyílt forráskódú projektekben - mint amilyen például a VideoLAN is - a szoftver-fejlesztők egy adott kodeket saját implementációjuk-ban felhasználhassanak.

VLMC VideoLAN szerkesztő „VideoLAN Movie Creator egy olyan non-lineáris szerkesztő szoftver a videó létrehozása alapján a libVLC egy interface a lejátszóban, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára a funkciók szabad alkalmazását [fut a Windows, Linux és Mac OS X alatt egyaránt]! Ez egy ingyenes program a GPL v2. [General Public Licence v2.] feltételei szerint terjeszthető.”

A VideoLAN projekt valamennyi alkalmazása felhasználásra kerül, mert egyszerűen kezelhető, gyors és bármilyen formátum kezelésére alkalmas és minden platformon fut [Win, Linux, iOS]. Saját fejlesztésű szoftverünk segítségével lehetőséget biztosítunk a Web Tv létrehozására, amely Smart és új generációs készülékeken, Interneten, okostelefonokon egyaránt megtekinthető. Inter-aktív, lehetőség van azonnali adásvezérlésre. Tekintettel arra a tényre, hogy önálló szoftvert alakítottunk ki; a rendszer továbbfejleszthető: http://webtv.vektor.net/ - Petnica Sience Center

A VideoLAN projekt használata lehetővé teszi:

Az oldalak elkészítéséhez a HTLM5, javascript, flex és ajax parancsait használjuk. A program lehetőséget ad a dinamikus fejlődésre, mert nyílt forráskódú, így több fejlesztő, programo-zó közreműködésével, távmunkával fejleszthe-tő. [A fejleszthetőség, bővíthetőség lehetősé-gének hiánya miatt döntöttünk a program-fejlesztés és nem egy létező videó megosztó-hoz való csatlakozás mellett Pl.: YouTube.]

A program jellemzően interaktív ezért ter-vezzük az oldal bővítését csevegő programmal, videó telefon lehetőséggel, valamint sms szerver telepítésével, amihez egy Asterix szerver üzemeltetése szükséges. Ez az eszköz az egyetlen amely tőlünk független.

A fejlesztői tevékenység távlati célkitűzése a Hologramos műsorszórás irányában történik : http://www.youtube.com/watch?v=MPgpl4EhKmI

Magyar szellemi termék

Az adatgyűjtés eredményei azt bizonyították, hogy számtalan hazai forgalmazó tud segít-séget nyújtani az eszközök beszerzéséhez, úgy a projekt elindításához szükséges eszközök, mind a fejlesztéshez szükséges eszközök tekintetében. Az Internet Protokollal biztosí-tott digitális alapú televíziózás felülete, lehe-tőséget biztosít rádió, sajtó portál stb. felületek kiaknázásában is, kisebb kiigazítások szükségesek, nem igényel nagy beruházást.

A multimédia archiválás jövője

A Magyar Cyber program a projekt szempont-jából, fontos alkotóelem. Innovációként a hagyományos műsorok közzététele helyett, mi megoldást nyújtunk, a magyar szellemi termék kiszélesítésére és az 1 millió eurós stúdió helyett a web tv stúdiója kihozható az 1/6 –ból

A közvetítést azonnali – online streameléssel oldjuk meg

3 hónapig tárolja az adatokat műsorvágásra, további szerkesztésre

+1 készenléti csatorna – további bővítés

Az Eventgo Kft. 2012.05.26. napján alakult. A cég megalapítását követően konferenciák és rendezvények szervezésével, irodaházak teljes körű üzemeltetésével, közös képviseletének ellátásával kezdett foglalkozni. Ennek keretében az ügyek teljes körű vitelével, szervezésével és lebonyolításával, valamint ingatlanforgalmi szakértői anyagok, értékbecslések készítésével, jogi szolgáltatás nyújtásával foglalkozunk. Tevékenységi területe elsősorban Szeged városára terjed ki.

Eventgo Kft

Székhely: 6726 Szeged, Kikindai utca 3. 2. ép
Cégjegyzékszám: 06 09 019063
Adószám: 23984220-1-06

Telefon: +36 30 9483285
E-mail: eventgo@gmail.com

Magyarország megújul NFÜ DARFÜ